НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРОЄКТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

КОРОТКОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          

«Вдосконалення майстерності викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання»

Детальніше...

          

«Використання інформаційно-комунікативних та цифрових компетентностей»

Детальніше...

          

«Інноваційні методики навчання»

Детальніше...

          

«Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника»

Детальніше...

          

«Розвиток управлінської компетентості»

Детальніше...

          

«Використання технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальності в освітньому процесі»

Детальніше...

          

«Впровадження STREAM в освітньому процесі: проблеми та їх вирішення»

Детальніше...

          

«Креативне програмування та методика його викладання»

Детальніше...

          

«Робототехніка на платформі Arduino»

Детальніше...

          

«Використання ділових ігор в навчальному процесі»

Детальніше...

          

«Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання»

Детальніше...

          

«Метод навчання - case-study»

Детальніше...

          

«Основи інклюзії. Створення індивідуального освітнього середовища дитині з особливими освітніми потребами»

Детальніше...

          

«Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання»

Детальніше...

          

«Сучасні засоби гейміфікації освітнього процесу»

Детальніше...

          

«Тренінгові технології в навчальному процесі та поза аудиторній роботі»

Детальніше...