Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Бухгалтерські курси
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
за авторськими програмами*

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до безстрокової ліцензії МОН України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 21.06.2018 р.))

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

запрошує на курси підвищення кваліфікації за програмами

«Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»

 • Європейські вимоги до компетенцій професіонала у 2020р. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця.
 • Тренінгові технології та  техніки Case-study (метод кейсів)та Коучингові техніки в роботі викладача.
 • Методики та техніки активізації пізнавальної діяльності.
 • Сучасні підходи до методики викладання дисциплін у вищій школі.
 • Дистанційні технології у навчальній діяльності.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

 

«Методика викладання у вищій школі»

 1. Тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні.
 2. Компетентнісний підхід як концептуальна основа розвитку вищої освіти України в європейському просторі.
 3. Навчально-методичний комплекс спеціальності (НМКС) та навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД), структура та методика їх створення.
 4. Дидактичні можливості інформаційних технологій та технологій дистанційного навчання.
 5. Педагогічні основи керування розвитком особистості студента через освітнє середовище закладу вищої освіти. Ефективне навчання лідерства.
 6. Проектування педагогом сучасних технологій навчання. Викладач у сучасній системі освіти.

Автор курсів – Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та суспільних наук

 

«Інновації в педагогічному процесі вищої школи»

 • Інновація як суттєвий діяльний елемент розвитку освіти. Методи, підходи, технології.
 • Інноваційні інформативні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.
 • Дистанційна освіта як актуальна педагогічна технологія.
 • Нові ролі викладача у виконанні сучасних завдань в освіті.
 • Інноваційний потенціал викладача вищої школи. 
 • Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст (на прикладі викладання конкретних дисциплін).

«Основи професійної діяльності сучасного викладача»

МОДУЛЬ 1 Використання педагогічних технологій – шлях до  розвитку фахової компетентності.

 1. Актуальні тенденції розвитку сучасної вищої школи.
 2. Професійна майстерність сучасного викладача, її складники.
 3. Наукові підходи до організації вищої освіти.
 4. Традиційні та інноваційні технології у вищій освіті.

МОДУЛЬ 2 Професійні здібності викладача та їх розвиток.

 1. Професійні здібності викладача та їх професійний розвиток.
 2. Педагогічна техніка викладача вищої школи.
 3. Культура спілкування сучасного викладача.
 4. Дидактичний діалог в роботі викладача.
 5. Інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Автор курсів – Шара Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

 

«Сучасні інтерактивні методи навчання»

 • Презентація як форма вхідного тестування. Актуалізація впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Ділові ігри.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання у вищій школі.
 • Використання інтерактивних методів навчання у викладанні.

«Тренінгові технології в навчанні»

 • Введення в тренінг.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Тренінги в профорієнтаційній роботі.
 • Використання тренінгових технологій при викладанні дисциплін.

Автор курсів – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

 

«Організація педагогічної та навчально-методичної роботи у ВНЗ»

 • Планування, організація та контроль навчального процесу.
 • Система управління якістю діяльності ВНЗ.
 • Сучасні технології навчання.
 • Інформаційні технології у педагогічній діяльності.
 • Майстерність педагогічного спілкування.

Автори курсів – Огуй Наталія Іванівна, керівник відділу управління якістю діяльності, кандидат економічних наук, доцент; Герман Наталія Володимирівна, керівник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцент.

 

«Система управління якістю діяльності вищого навчального закладу»

 1. Поняття якості та системи менеджменту якості.
 2. Сутність системного підходу щодо управління якістю діяльності ВНЗ.
 3. Нормативна та науково-методична основа системи управління якістю діяльності.
 4. Функції системи управління якістю діяльності.
 5. Системи менеджменту якості.

Автор курсів – Огуй Наталія Іванівна, керівник відділу управління якістю діяльності, кандидат економічних наук, доцент.

 

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка (за умови успішного оволодіння змістом навчально-тематичного плану на 108 або 150 годин).

Вартість навчання одного слухача станом на 1 квітня 2019 р.

 • 108 год. – 1000 грн. 
 • 150 год. – 1200 грн. 

Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614. Отримувач: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП».

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

Телефон/ факс: (0532) 56-08-53.

E-mail: mipk@puet.edu.ua


* Підвищення кваліфікації можливе на базі вашого навчального закладу