Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Курси японської мови
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
на базі ВАШОГО навчального закладу

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

«Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»

 • Європейські вимоги до компетенцій професіонала у 2020р. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця.
 • Тренінгові технології та  техніки Case-study (метод кейсів)та Коучингові техніки в роботі викладача.
 • Методики та техніки активізації пізнавальної діяльності.
 • Сучасні підходи до методики викладання дисциплін у вищій школі.
 • Дистанційні технології у навчальній діяльності.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

 

«Методика викладання дисциплін у вищій школі»

 • Освітня європейська інтеграція.
 • Організація навчального процесу в системі підготовки фахівців.
 • Методичні основи викладання навчальних дисциплін.
 • Методологічні основи активізації навчального процесу.

«Новітні інноваційні технології у вищій школі»*

 • Виникнення і розвиток сучасних технологій навчання у вищій школі.
 • Інформаційні технології навчання.
 • Технології дистанційного навчання.
 • Модульні технології вивчення дисциплін.
 • Сучасна освітня ситуація і ефективне навчання лідерству в сучасній вищій школі.

* можлива дистанційна форма навчання

«Педагогіка вищої школи»

 • Основні засади педагогіки вищої школи.
 • Освітні технології як системна категорія.
 • Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.
 • Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді.

«Викладачі-тьютори (організатори)  дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». 

 • Відкрита освіта.
 • Навчальний процес на засадах дистанційного навчання (ДН).
 • Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання (ДН) у вищій школі (ВШ).
 • Роль тьютора у модульних технологіях навчання.
 • Організація тьютором дослідницького навчання.
 • Роль тьютора в інтерактивних технологіях навчання.
 • Технології інтенсивного електронного навчання.
 • Проектування тьютором сучасних технологій навчання

Автор курсів – Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, керівник наукової школи з проектування дидактичних систем у вищій школі.

 

«Сучасні інтерактивні методи навчання»

 • Презентація як форма вхідного тестування. Актуалізація впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Ділові ігри.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання у вищій школі.
 • Використання інтерактивних методів навчання у викладанні.

«Тренінгові технології в навчанні»

 • Введення в тренінг.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Тренінги в профорієнтаційній роботі.
 • Використання тренінгових технологій при викладанні дисциплін.

Автор курсів – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

 

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка (за умови успішного оволодіння змістом навчально-тематичного плану на 108 або 150 годин).

Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614.

Телефон/ факс: (0532) 56-08-53.

E-mail: mipk@puet.edu.ua