НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРОЄКТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ДОВГОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

пропонує освітянам 
навчання на курсах підвищення кваліфікації
за наступними програмами:

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

Детальніше...

          

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ XXI СТОЛІТТЯ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: НОВІТНЄ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ»

Детальніше...

          

«ПЕДАГОГ-ЛІДЕР: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Детальніше...

          

«ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Детальніше...

          

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

Детальніше...

          

 «ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА»

Детальніше...

          

«СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Детальніше...

          

«ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ»

Детальніше...

          

«ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE У СУЧАСНІЙ ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ»

Детальніше...