НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРОЄКТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

          

Програми довгострокового підвищення кваліфікації

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ХХІ СТ.

Загальний обсяг: 120, 150, 180 годин (за потребою); 4, 5, 6 кредитів ЄКТС

Форма підвищення кваліфікації – очна, дистанційна.

Детальніше...

          

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

Загальний обсяг: 120, 150, 180 годин (за потребою); 4, 5, 6 кредитів ЄКТС

Форма підвищення кваліфікації – очна.

Детальніше...

          

Програми короткострокового підвищення кваліфікації

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – очна (вечірня), дистанційна.

Детальніше...

          

ОСВІТА ХХІ СТ.: СТАН НА СЬОГОДНІ ТА ЩО НАС ЧЕКАЄ У МАЙБУТНЬОМУ.

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – заочна.

Детальніше...

          

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ПРІОРИТЕТИ ОСВІТИ ХХІ СТ.: СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР ТА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – заочна.

Детальніше...

          

СТУДЕНТ ТА ВИКЛАДАЧ ХХІ СТ. НА ФОНІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – заочна.

Детальніше...

          

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ.

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – заочна.

Детальніше...

          

ЯКІСНА ОСВІТА: ВИМОГИ ХХІ СТ.

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Курс триває 1 тиждень.

Форма підвищення кваліфікації – заочна.

Детальніше...