Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Бухгалтерські курси
Школа гідів
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Видані документи про підвищення кваліфікації

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації бібліотекарів за програмою:

«Інновації в бібліотечній справі: методи, підходи, технології»

Модуль 1. Інноваційні технології ведення бібліотечної справи в закладах освіти.

Модуль 2. Сучасні підходи до формування електронного бібліотечного фонду та доступу до інформаційних ресурсів.

Бібліотека ПУЕТ заснована у 1961 році.

В 1998 році в бібліотеці розпочалось впровадження нових інформаційних технологій. Був створений електронний каталог, автоматизована книговидача на абонементах і в читальних залах.
На початку 2001 року був створений відділ АЕОД (автоматизації та електронної обробки документів) бібліотеки і започаткована електронна бібліотека, а з вересня була відкрита електронна читальна зала на 50 комп'ютеризованих робочих місць.

На сьогодні в бібліотеці організована електронна читальна зала на 100 місць. У 2009 році створена медіатека. Медіатека - новітня розробка у сфері надання послуг бібліотеки.

Сьогодні бібліотека має у своєму складі:

Відділ комплектування та наукової обробки документів.

Відділ обслуговування навчальною та науковою літературою.
Загальний читальний зал на 224 робочих місця пропонує відвідувачам 30 тисяч примірників наукової та навчальної літератури та близько 240 назв періодичних видань.

Читальний зал для науковців – це 26 затишних робочих місць для викладачів та аспірантів. Тут можна попрацювати з науковою та навчальною літературою, періодичними виданнями, переглянути фонд авторефератів та дисертацій. 10 комп’ютеризованих робочих місць забезпечують викладачам роботу в локальній мережі університету та в Internet.

Абонемент навчальної літератури забезпечує студентів підручниками та навчальними посібниками, яких налічується в фонді близько 200 тисяч примірників.

В складі фонду абонементу близько 150 тисяч примірників наукової літератури, в тому числі іноземними мовами.

Інформаційно-бібліографічний відділ.

Відділ автоматизації та електронної обробки документів.

Електроний читальний зал на 100 місць.

Електронний читальний зал запрошує читачів до електронного каталогу, повнотекстових документів електронної бібліотеки, віртуально – тренінгової системи sita, мережі Internet, нормативної бази документів „Ліга”, онлайн бібліотеки навчальної літератури ТОВ "Центр учбової літератури" та ін.

Електронний каталог дозволяє підібрати літературу за темою, якщо навіть немає списку рекомендованої літератури. Особливо зручно це робити за допомогою тезаурусу (тезаурус – це весь масив бібліографічних описів книг, що скомпонований за рубриками).

Підібрані книги і періодичні видання замовляють на абонементах та в читальних залах.

Медіатека на 35 місць.

Новітня розробка у сфері надання послуг бібліотеки - медіатека. До фонду медіатеки входять навчальні та наукові фільми на різних носіях даних, відеокурси з навчальних дисциплін, аудіокниги та ін. Медіатека обладнана 35 робочими місцями для індивідуальної та групової роботи з відео- та аудіоматеріалами.

Закінчивши курси Ви одержуєте свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Наші платіжні реквізити: 

Код за  ЄДРПОУ 01597997, п/р UA513314010000026004060473065, в  АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Отримувач: ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі». Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП».

Заявки подавати в Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел./Факс +38 (0532) 56-08-53