Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

          

Перелік спеціальностей набору 2016 року

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Спеціалізації
(Освітні програми)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

057 Міжнародні економічні відносини

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Термін навчання складає 20 місяців. Початок занять з 1 жовтня та з 1 березня.

 По завершенні навчання студенти отримують диплом державного зразка.

 Вступники особисто подають такі документи:

  • заяву, в якій вказують обрану спеціальність;
  • направлення-гарантію організації чи підприємства (у разі оплати за навчання організацією чи установою);
  • копію диплому про закінчення ВНЗ та копію додатку, завірені нотаріально;
  • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений за місцем роботи, або копію трудової книжки;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта 1–2 сторінки;

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.