МІПК: історія і сучасність

          

Постійне оновлення і динамічний розвиток стали незмінними рисами Полтавського університету економіки і торгівлі, донедавна широко відомого під назвою Полтавський університет споживчої кооперації України. Не менш відомим є і його навчальний підрозділ – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК). За кілька десятків років через його гостинні аудиторії пройшла не одна тисяча працівників системи Укоопспілки, підприємців і студентів. І навряд чи знайдуться люди, які б із вдячністю не згадували своє навчання у Полтавському МІПК.

Історія  інституту була започаткована у вересні 1973 р. створенням факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів споживчої кооперації при Полтавському філіалі ЛТЕІ. Обов’язки декана факультету протягом 1973-1977 рр. виконував доцент кафедри організації та техніки торгівлі В.Т. Жигалов. З 1977 до 1991 рр. роботою факультету керував доцент М.Ф.Бичков, а з вересня 1991 р. доцент Г.П. Скляр. З 1973 по грудень 1992 рр. на факультеті підвищили кваліфікацію 7490 працівників та спеціалістів споживчої кооперації.

Постановою правління Укоопспілки від 29 вересня 1992 р. № 184 та наказом Міністерства освіти України від 29 вересня 1992 р. № 134 при Полтавському кооперативному інституті на базі факультету підвищення кваліфікації був створений Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації (МІПК). Значну роботу з відкриття МІПК здійснили тодішні ректор Полтавського кооперативного інституту В.О. Дорохін і проректор О.В. Заєць. Названий інститут є навчальним закладом споживчої кооперації України, що здійснює навчальну, наукову та організаційно-методичну роботу щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів, спеціалістів, викладачів навчальних закладів споживчої кооперації, а також спеціалістів інших міністерств та відомств, на основі укладених з ними договорів.

Зі створенням МІПК, у період з квітня 1993 р. до закінчення контракту у грудні 2009 р., посаду директора обіймав доцент Г.П. Скляр. Доцент І.В. Юрко очолював МІПК з грудня 2009 р. по серпень 2010 р. З вересня 2010 р. по квітень 2011 р. керівництво МІПК здійснював д.е.н. професор А.О. Пантелеймоненко, а з травня 2011 р. по березень 2014 р. д.е.н. професор І.Г. Брітченко.  Зараз обов’язки директора МІПК виконує Т.О. Колісник.

Першим деканом факультету підвищення кваліфікації та спеціального факультету перепідготовки кадрів був доцент Г.В. Боярчук (з квітня 1993 по грудень 1995 р.). У подальшому спеціальний факультет очолював доцент І.В. Юрко (січень 1996 р. – серпень 2010 р.), а факультет підвищення кваліфікації – доцент Н.І. Валентинова (січень 1996 р. – травень 2001 р.), професор Ю.А. Верига (травень 2001 р. – червень 2002 р.), доцент Т.А. Костишина (вересень 2002 р. – серпень 2010 р.).

Деканами педагогічного факультету були доценти М.П. Лебедик (грудень 1993 р. – грудень 2001 р.) і В.Ю. Стрельніков (грудень 2001 р. – серпень 2005 р.). Центр перепідготовки спеціалістів із залученням закордонних фахівців очолював В.В. Гулій (грудень 1993 р. – грудень 1999 р.). Функціонування гуртожитків МІПК забезпечували Н.І.Герман і С.Д.Русєва.

На посадах методистів спеціального факультету у різний час працювали (і продовжують працювати) Т.А. Казакова, О.В. Тужилкіна, Л.І. Климова, Т.М. Кобушко, ФПК – М.П. Ківа, Т.І. Тетко, педагогічного факультету – С.І. Сорока; завідуючими лабораторією і лаборантами – І.А.Артеменко, О. Миронова, О. Ковтун, І.С. Конюшенна, Н.М. Стельнік; прибиральницею навчального комплексу МІПК – А.С. Моргуль.

Уся діяльність МІПК спрямована на підтримку іміджу університету, просування його бренду у регіони України і за кордон. Цьому сприяло розширення наборів спеціального факультету перепідготовки, що забезпечувало також фінансову стабільність МІПК, організація семінарів-тренінгів на базі МІПК з обов’язковою культурною програмою, проведення  виїзних авторських семінарів з викладачами коледжів, технікумів, керівниками і спеціалістами підприємств і організацій споживчої кооперації. Були реалізовані програми співробітництва з Академією експорту землі Баден-Вюртемберг (ФРН) та навчальними закладами штату Масачусетс (США), міжнародними фондами «Відродження», «Євразія» тощо.

Сьогодні МІПК має цілий ряд конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Це не тільки традиційне підвищення кваліфікації працівників системи споживчої кооперації, організація якого є доволі складною справою в умовах фінансово-економічної кризи. Широкий спектр навчання представлений передусім післядипломною, або так званою другою вищою освітою, яка включає підготовку фахівців зі спеціальностей: міжнародна економіка, фінанси, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг та менеджмент організацій. Вагоме місце займає професійна підготовка майбутніх підприємців та різного роду спеціалістів, що користуються попитом на ринку. Заслужене визнання здобули авторські семінари провідних фахівців ПУЕТу, теми яких відповідають найвибагливішим запитам фізичних і юридичних осіб всіх форм власності. Час від часу Інститут пропонує нові освітні проекти, широко  застосовуючи новітні інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

 Поряд із вагомими досягненнями Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, привертають увагу і його сміливі плани на найближче майбутнє, окреслені ректоратом університету та колективом МІПК. Так, зараз паралельно з набором студентів за магістерською програмою МВА (Master of Business Administration) зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» здійснюється підготовча робота щодо погодження з університетом-партнером (Кіпр) навчальних планів та необхідного методичного забезпечення. Останнє у перспективі зробить можливим проходження здобувачами МВА ПУЕТ семестрового навчання за кордоном і отримання кваліфікації магістр із бізнес-адміністрування, що буде підтверджено одразу двома дипломами – українського і європейського зразка.

Звичайно, здійснення таких, без перебільшення грандіозних планів, передбачає щоденну й злагоджену роботу і співробітників МІПК, і колективу університету в цілому. Удосконалення освітніх послуг і всебічне урахування запитів ринку, це єдиний шлях до успіху університету, що націлений на здобуття європейського рівня і довіри майбутніх студентів та їх батьків.