Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Бухгалтерські курси
Школа гідів
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Видані документи про підвищення кваліфікації

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ФАСИЛІТАЦІЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ФАСИЛІТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Форма занять: тренінг

Навчальна програма: Соціальна фасилітація. Фасилітація як метод активної участі для покращення розвитку і ефективності. Командна робота як основа фасилітації. Фасилітаційна компетентність.

Педагогічна фасилітація. Фасилітація як метод посилення продуктивності освіти. Традиційні методи фасилітації. Мозковий штурм. Метод Делфі. Світове кафе.

Новітні методи фасилітації. Метод сфокусованої бесіди. Метод побудови консенсусу. Метод планування дій.

Мета реалізації програми: розвиток і поглиблення професійних компетенцій учасників щодо застосування методів групової фасилітації в освітньому процесі

Компетенції, що набуваються: готовність до прийняття ролі педагога-фасилітатора; здатність до педагогічної фасилітаційної взаємодії; готовність до співробітництва; асертивність; комунікативна і фасилітаційна компетентність; розвиток пізнавальної активності педагога.

Результати навчання:

знати: понятійний апарат та методи фасилітації; техніки фасилітації; особливості педагогічної фасилітації у системі значущого навчання; методи фасилітації як технології інтерактивного та залученого навчання; фасилітація як метод розв’язання складних ситуацій в роботі з групою; фасилітація як метод вирішення групових завдань.

вміти: застосовувати фасилітацію в навчальному процесі; використовувати на практиці методи і техніки фасилітації; використовувати педагогічну фасилітацію в процесі комунікативної взаємодії педагога і учня; застосовувати фасилітативні технології в проектуванні освітнього процесу.

Підсумковий контроль: індивідуальна методична розробка

Обсяг годин програми: 150 год.

Автор і викладач: Делія Оксана Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Фахівець з медіації (Сертифікат № 98 Інституту миру і порозуміння (м. Київ)), тренер проекту «Інтегрований розвиток міст», що виконується німецькою урядовою компанією GIZ GmbH; тренер з партисипативної фасилітації (Сертифікат «ICA-Ukraine»).

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАЦІЯ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма занять: тренінг

Навчальна програма: Конфлікт у практиці педагога. Поняття, види конфлікту. Конфлікт і агресія. Синдром емоційного вигоряння.

Медіація у педагогічній діяльності. Медіація для усіх учасників освітнього процесу (педагоги, учні, батьки).

Медіація як відновний підхід до розв’язання конфліктів та міждисциплінарна галузь. Правові основи застосування медіації.

Медіація як процедура. Принципи і інструменти медіації. Інтереси сторін. Залучення третіх осіб до вирішення конфліктних ситуацій. Етичні норми медіації.

Організації служб медіації у закладах освіти.

Мета реалізації програми: розвиток професійних компетенцій учасників у сфері застосування методів медіації (відновного підходу) задля попередження конфліктних ситуацій.

Компетенції, що набуваються: здатність до виявлення інтересів проблем, конфліктних ситуацій, що потребують врегулювання; готовність до взаємодії через медіацію із учасниками освітнього процесу; здатність до застосування відновного підходу до врегулювання конфліктних ситуацій; здатність до соціальної взаємодії.

Результати навчання:

знати: понятійний апарат і процедуру медіації; особливості застосування методів медіації у освітньому процесі; методи медіації в закладі освіти як методику відновлення дружнього середовища учня; принципи побудови конструктивної взаємодії в колективі та усіма учасниками навчального процесу; алгоритм організації служб медіації у закладі освіти.

вміти: застосовувати медіацію як відновний підхід до управління конфліктом; застосовувати медіацію у практиці попередження конфліктних ситуацій; застосовувати практики асертивності під час спілкування; проводити заняття з медіації.

Підсумковий контроль: індивідуальна методична розробка

Осяг годин програми: 150 год.

Автор і викладач: Делія Оксана Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Фахівець з медіації (Сертифікат № 98 Інституту миру і порозуміння (м. Київ)), тренер проекту «Інтегрований розвиток міст», що виконується німецькою урядовою компанією GIZ GmbH; тренер з партисипативної фасилітації (Сертифікат «ICA-Ukraine»)

Мобільний телефон: 050 9413596

Електронна пошта: oksanadelia@gmail.com

Закінчивши курси Ви одержуєте свідоцтво про підвищення кваліфікації 
державного зразка.

Заявки подавати в Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел./Факс +38 (0532) 56-08-53