Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Курси японської мови
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

(Ліцензія серія АЕ №636850 від 19.06.2015 р.)

          

          

Курси підвищення кваліфікації у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету

У Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету завершилися курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Курси підвищення кваліфікації проходили викладачі  Криворізького коледжу національного авіаційного університету, Криворізького будівельного коледжу, Криворізького коледжу Національної металургійної академії України, Криворізького обласного музичного коледжу. Усі слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє у європейській та світовій практиці» проводила директор навчально-наукового інституту лідерства Світлана Іванівна Нестуля. Освітяни Кривого Рогу вже не в перше запрошують Нестулю С.І. підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, адже заняття відбуваються завжди змістовно, конструктивно на високому професійному рівні. Основою професіоналізму С.І. Нестулі є базова педагогічна освіта, державний іспит з «Педагогіки» оцінений державною екзаменаційною комісією на «відмінно»,  унікальний курс педагогічної майстерності, який С.І.Нестуля пройшла у відомого вченого педагога-новатора Зязюна І.А. та успішно захистила випускову роботу з курсу, статті опубліковані С.І.Нестулею у фаховому виданні «Вища освіта України», 3 навчальних посібники ( у 5-ти книгах),  рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України,  авторська програма з курсу, затверджена  науково-методичною комісією МІПК, та схвалена вченою радою ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,   державна відзнака «Відмінник освіти України» (1999 р.) та 30-річний педагогічний стаж у закладах освіти різних рівнів акредитації.

Впродовж курсів викладачі знайомились з новітніми методиками і техніками активізації пізнавальної діяльності студентів, інтерактивними формами роботи, тренінговими технологіями, особливостями дистанційних курсів з предметів. За результатами курсів слухачі анонімно заповнили  анкети щодо рівня задоволеності, розроблені Міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації  та перепідготовки  спеціалістів ЗВО Укоопспілки «ПУЕТ»  для моніторингу процесу якості навчання. Організацію курсів усі слухачі оцінили на «відмінно», користь курсів для використання у навчальному процесі  - «відмінно», професіоналізм викладача – «відмінно», якість проведених занять – «відмінно».

Слухачі висловили спільну вдячність організаторам курсів підвищення кваліфікації керівнику Криворізького коледжу Національного авіаційного університету  д.т.н., професору Андрусевич А.О, та ректору ЗВО Укоопспілки «ПУЕТ»  д.і.н., професору Нестулі О.О,  заступнику начальника з навчальної роботи Криворізького коледжу Національного авіаційного університету  к.т.н., доценту Даниліній Г.В., завідувачу навчально-методичним кабінетом Кольчак М.М., працівникам МІПК ПУЕТ Колісник Т.О.,  Сороці С.І. та безпосередньому автору і викладачу курсів директору навчально-наукового інституту лідерства ЗВО Укоопспілки «ПУЕТ» Світлані Іванівні Нестулі.

          

Урочисте вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації державних службовців – начальників відділів надходжень та видатків, начальників відділів звітності та бухгалтерського обліку управлінь Державної казначейської служби України

У період із 19 вересня по 12 жовтня 2017 року на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувалися курси підвищення кваліфікації державних службовців – начальників відділів надходжень та видатків, начальників відділів звітності та бухгалтерського обліку управлінь Державної казначейської служби України за напрямом «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування».

Заняття проводилися висококваліфікованими викладачами Полтавського університету економіки і торгівлі та провідними фахівцями Державної казначейської служби України.

Після закінчення навчання шістдесят осіб отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

          

Урочисте вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації державних службовців – начальників Управлінь  Державної казначейської служби України

В період з 13 червня по 6 липня 2017 року на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувалися курси підвищення кваліфікації державних службовців – начальників Управлінь  Державної казначейської служби України за напрямом «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування».

Заняття проводилися висококваліфікованими викладачами ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та провідними фахівцями Державної казначейської служби України.

По закінченню навчання шістдесят осіб отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

          

Друга вища освіта

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів
розпочав набір на навчання для отримання другої вищої освіти

Перелік спеціальностей набору 2016 року

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Спеціалізації
(Освітні програми)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

057 Міжнародні економічні відносини

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Підготовка фахівців здійснюється за комплексними економічними спеціальностями, які передбачають отримання глибоких знань із мікроекономіки, макроекономіки, бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки підприємства, менеджменту, фінансів, маркетингу, міжнародних економічних відносин, організації виробництва, планування діяльності підприємства, економіки та стратегії розвитку підприємства, фінансового аналізу, проектного аналізу, інноваційної діяльності тощо.

Другу вищу освіту мають можливість отримати студенти старших курсів (5-6 курси), випускники вищих навчальних закладів. Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) спеціаліста.

Термін навчання: 1 рік 8 місяців (2 навчальні роки).
Форма навчання: заочна.

По закінченню навчання студенти отримують диплом спеціаліста із присвоєнням відповідної  кваліфікації.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Тел./Факс +38 (05322) 2-09-75
http://www.mipk.puet.edu.ua
e-mail: mipk@uccu.org.ua

          

Розпочато навчання на курсах підготовки водіїв

13 вересня 2016 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) розпочала навчання шоста група слухачів курсів підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В».

Теоретичні та практичні заняття проводять висококваліфіковані фахівці. Навчання здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей кожного слухача. У МІПК створено всі умови для якісного навчання, а саме: відповідно обладнані аудиторії для забезпечення навчального процесу; представлено широкий асортимент сучасних автомобілів для вдосконалення практичних навичок водіння.

Тривалість повного курсу навчання – 2 місяці.

Для вступу на навчання потрібно подати такі документи:

  • заяву (спеціальний бланк) на ім’я керівника;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію паспорта (1, 2, 11 с.);
  • медичну довідку;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

МІПК ПУЕТ пропонує всім бажаючим повний курс навчання за програмою «Підготовка водіїв автотранспортних засобів категорій «А» та «В»».

За більш детальною інформацією звертатися за адресою: 
вул. Коваля, 5, МІПК, к. 1, 9
тел.: (050) 664-14-00, (050) 700-79-45, (0532) 2-09-75

          

Урочиста подія – випуск МІПК

31 травня 2016 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів відбулося урочисте вручення дипломів випускникам на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Це свято було організовано для випускників спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці».

З успішним завершенням навчання та отриманням дипломів спеціаліста студентів привітала виконуюча обов’язки директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна. Звертаючись до випускників, вона зазначила, що отримані якісні знання беззаперечно допоможуть вирішити низку проблем у вітчизняній економіці, науці та суспільному житті.

Найкращі студенти були нагороджені грамотами.

Зворушливі, теплі слова, сповнені глибокої поваги та вдячності, присвятили інституту й викладачам і випускники.

Свято закінчилося – попереду нове життя. Але святкові, піднесені емоції, приємні спогади про навчання залишаться у випускників на все життя.

Дорогі випускники! Щиро бажаємо вам реалізувати здобуті знання та навички на трудовій ниві відповідно до отриманої фахової кваліфікації і досягти вершин професійної майстерності!

          

Урочиста подія – випуск МІПК

2 листопада 2015 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів відбулося урочисте вручення дипломів випускникам на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Це свято було організовано для випускників спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці».

Церемонію відкрила та привітала студентів із успішним закінченням навчання та отриманням дипломів спеціаліста виконувачка обов’язків директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна. Звертаючись до випускників, вона зазначила, що отримані якісні знання, безперечно, допоможуть розв’язати низку проблем, які є у вітчизняній економіці, науці та суспільному житті.

Щирі слова настанови на майбутнє пролунали від викладачів нашого ВНЗ, зокрема доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту Шимановської-Діанич Людмили Михайлівни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Костишиної Тетяни Адамівни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства Березіна Олександра Вікторовича та співробітників інституту, які сердечно привітали випускників із закінченням навчання, побажали їм посісти гідне місце в житті та успішно реалізувати себе в професійній діяльності, підтримувати зв’язки з інститутом. Найкращі студенти були нагороджені грамотами.

Зворушливі, теплі слова, сповнені глибокої поваги та вдячності, присвятили інституту та викладачам і випускники.

Свято закінчилося – попереду бурхливе життя. Але святкові, піднесені емоції, приємні спогади про навчання залишаться у випускників на все життя.

Дорогі випускники, щиро бажаємо вам реалізувати здобуті знання та навички на трудовій ниві відповідно до отриманої фахової кваліфікації та досягти вершин професійної майстерності!

          

Перший випуск офіцерів запасу в ПУЕТ

28 липня 2015 року, біля пам’ятника слави героям-авіаторам,  відбувся  перший випуск офіцерів запасу. Більше шестидесяти студентів Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) пройшли військові збори, склали державні іспити та урочисто присягнули на вірність Україні. Два роки хлопці та дівчата, крім основної професії, здобували військову підготовку, і вже нині дехто з них планує пов’язати своє життя зі службою в силових структурах і Збройних силах України.

Із промовами виступили ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Олексійович Нестуля, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Микола Іванович Степаненко та ректор Полтавської державної аграрної академії  Валентина Іванівна Аранчій, висловивши теплі та щирі слова привітання на адресу випускників.

Дружня родина ПУЕТ пишається випускниками, дівчатами та хлопцями, які готові стати на захист своєї країни в такий нелегкий для неї час.

Подальших успіхів вам у житті!

          

Урочиста подія – випуск МІПК

5 червня  2015 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів відбулося урочисте вручення дипломів випускникам на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Це свято було організовано для випускників спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці».

Церемонію відкрила та привітала студентів із успішним закінченням навчання та отриманням дипломів спеціаліста виконувачка обов’язків директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна. Звертаючись до випускників, вона зазначила, що отримані якісні знання беззаперечно допоможуть вирішити низку проблем, які наявні у вітчизняній економіці, науці та суспільному житті.

Щирі слова настанови на майбутнє пролунали від викладачів нашого ВНЗ, зокрема доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту Шимановської-Діанич Людмили Михайлівни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства Березіна Олександра Вікторовича, доцента кафедри міжнародної економіки Горячова Олександра Володимировича та співробітників інституту, які сердечно привітали випускників із закінченням навчання, побажали випускникам зайняти гідне місце в житті та успішно реалізувати себе в професійній діяльності, підтримувати зв’язки з інститутом. Найкращі студенти були нагороджені грамотами.

Зворушливі, теплі слова, сповнені глибокої поваги та вдячності, присвятили інституту та викладачам і випускники.

Свято закінчилося – попереду бурхливе життя. Але святкові, піднесені емоції, приємні спогади про навчання залишаться у випускників на все подальше життя.

Дорогі випускники, щиро бажаємо вам реалізувати здобуті знання та навички на трудовій ниві відповідно до отриманої фахової кваліфікації та досягти вершин професійної майстерності!

          

Розпочато навчання на курсах підготовки водіїв

14 квітня 2015 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) розпочала навчання перша група слухачів курсів підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В».

Теоретичні та практичні заняття проводять висококваліфіковані фахівці. Навчання здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей кожного слухача. У МІПК створені всі умови для якісного навчання, а саме: відповідно обладнані аудиторії для забезпечення навчального процесу; представлено широкий асортимент сучасних автомобілів для вдосконалення практичних навичок водіння.

Тривалість повного курсу навчання - 2 місяці.

Для студентів і співробітників ПУЕТ передбачені пільгові ціни!!!

Для вступу на навчання потрібно подати такі документи:

  • заяву (спеціальний бланк) на ім’я керівника;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію паспорту (1,2,11 с.);
  • медичну довідку;
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

МІПК ПУЕТ пропонує всім бажаючим повний курс навчання за програмою “Підготовка водіїв автотранспортних засобів категорій «А» та «В»”.

За більш детальною інформацією звертатися за адресою:
вул. Коваля, 5, МІПК, к. 9,11;
тел.: (050) 664-14-00, (050) 700-79-45, (0532) 2-09-75

          

У В А Г А!!!

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!!!
Запрошуємо отримати другу вищу освіту
зі спеціальності «Соціальна інформатика»

          

Шановні студенти МІПК!

Громадяни України, які в 2014 році сплатили за навчання у вищих навчальних закладах, або за навчання члена своєї родини першого ступеню спорідненості, мають право на податкову пільгу. Для отримання такої пільги необхідно до 31 грудня 2015 року надати в Податкову адміністрацію за місцем проживання річну податкову декларацію про доходи.

При цьому, обовязковим являється наявність документів, що підтверджують суму коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять квитанції, фіскальні чеки, касові ордери, договора з навчальним закладом, інші документи. Необхідні також документи, що підтверджують ступінь споріднення, паспорт, податковий код та інш.

Таким чином, студенти, які отримують другу вищу освіту в МІПК ПУЕТ або їх родичі можуть повернути із бюджету України суму витрачених коштів за навчання у розмірі 15% (ставка податку). Важливо знати, якщо Ви до кінця 2015 року не скористувалися правом на нарахування податкової знижки по результатах 2014 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Адміністрація МІПК з радістю надасть всі необхідні документи та первинну консультацію для отримання студентом вказанної суми із бюджету України.

(звертатися до будь-якого співробітника МІПК)

Бажаємо Вам успіхів та процвітання!

          

Урочиста подія – випуск МІПК

31 жовтня 2014 року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів відбулося урочисте вручення дипломів випускникам на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Це свято було організовано для випускників спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці».

Церемонію відкрила та привітала студентів з успішним завершенням навчання та отриманням дипломів спеціаліста виконувач обов’язків  директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна. Звертаючись до випускників, зазначила, що отримані якісні знання беззаперечно допоможуть вирішити низку проблем, які наявні у вітчизняній економіці, науці та суспільному житті.

Щирі слова настанови на майбутнє пролунали від запрошених доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці, декана факультету економіки та менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Костишиної Тетяни Адамівни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Березіна Олександра Вікторовича, доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Подольської Валентини Олексіївни, кандидата економічних наук, доцента кафедри міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Горячова Олександра Володимировича та співробітників інституту, які сердечно привітали випускників із закінченням навчання, які побажали випускникам зайняти гідне місце в житті та успішно реалізувати себе в професійній діяльності, підтримувати зв’язки з інститутом. 

Найкращі студенти були нагороджені грамотами.

Зворушливі, теплі слова, сповнені глибокої поваги та вдячності, присвятили інституту та викладачам і випускники.

Свято закінчилося - попереду бурхливе життя. Але святкові, піднесені емоції, приємні спогади про навчання залишаться у випускників на все подальше життя.

Дорогі випускники, щиро бажаємо вам реалізувати здобуті знання та навички на трудовій ниві відповідно до отриманої фахової кваліфікації та досягти вершин професійної майстерності!

          

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) є підрозділом Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

МІПК здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності. Інститут має сучасну навчальну базу. У реалізації освітніх програм широко використовуються новітні інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

Інститут надає освітні послуги (друга вища освіта) для осіб, що мають диплом про вищу освіту, і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Спеціальності: міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій і адміністрування, управління персоналом та економіка праці, соціальна інформатика.